آدرس

چهارراه سیروس خیابان پانزده خرداد شرقی کوچه جمشیدپور پلاک 20 ساختمان شهید خلیلی

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

یاران مهربان شهر

مسئول مرکز : آقای موسوی
موقعیت مهربانی : تهران / تهران
تـعداد بازدید از این مهربانی
81 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
9198151780
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: