نخستین عهدواره ملی نهضت اجتماعی جوانان

درباره ما

در حوزه‌هایی پیشرفت کشورمان شبیه به معجزه و در حوزه‌هایی هم آن‌طور که باید پیشرفت می‌کردیم حرکت نکردیم. اما هیچ کسی از خودش نمی‌پرسد در عرصه‌هایی که پیشرفت کردیم چه کردیم و بیاییم همان اتفاق را در عرصه‌هایی که پیشرفت نکرده‌ایم وارد کنیم. این کل ماجراست!

الگوهای موفق

الگوی موفقیت خود را برای ما ارسال کنید