تجربیات مطالبه‌گری قرارگاه شهید احمدی‌روشن

حمید فرد حسینی از تجربه قرارگاه شهید احمدی‌روشن در حوزه مطالبه‌گری می‌گوید….