تلاش برای اشتغال سالم خلافکاران!

حاج آقای کرمی روحانی کرمانشاهی هست که در بزهکارترین منطقه کشور مشغول فعالیت است. اگرچه یکبار مورد ترور واقع شده است اما همچنان پرتلاش در مسیر خود قدم بر میدارد. از اشتغال زایی برای خلافکاران تا مشاوره به خانواده ها….