درباره ما

در حوزه‌هایی پیشرفت کشورمان شبیه به معجزه و در حوزه‌هایی هم آن‌طور که باید پیشرفت می‌کردیم حرکت نکردیم. اما هیچ کسی از خودش نمی‌پرسد در عرصه‌هایی که پیشرفت کردیم چه کردیم و بیاییم همان اتفاق را در عرصه‌هایی که پیشرفت نکرده‌ایم وارد کنیم. این کل ماجراست!

تفاوت بین کشورهای پیشرفته و کشورهای غیر پیشرفته و در حال توسعه در یک چیز است. کشورهای پیشرفته به تجربیات و گذشته خودشان اعتماد دارند و به آنها افتخار می‌کنند و می‌توانند به موقع و درست از تجربیاتشان استفاده کنند و کشورهای غیر پیشرفته آنهایی هستند که این اعتماد به نفس را از دست داده‌اند و حتی در مواردی که کاری را درست انجام داده‌اند، جرئت نمی‌کنند بگویند ما در اینجا کار را درست انجام داده‌ایم و بلافاصله به شرق و غرب نگاه می‌کنند تا ببینند آنها چه کرده‌اند.

آنچه که در 40 سال گذشته پشت سر گذاشتیم، در حوزه‌هایی پیشرفت ما شبیه به معجزه بود و در حوزه‌هایی هم آن‌طور که باید پیشرفت می‌کردیم حرکت نکردیم. هیچ کسی از خودش نمی‌پرسد در عرصه‌هایی که پیشرفت کردیم چه کردیم و بیاییم همان اتفاق را در عرصه‌هایی که پیشرفت نکرده‌ایم وارد کنیم. این کل ماجراست