راه‌اندازی قرارگاه‌های تحول منطقه

آقای اویسی و دوستان خوش‌فکرشان پای خود را فراتر از عرصه فرهنگی گذاشته و وارد عرصه اجتماعی شدند. سوالی که آنها در پی یافتن پاسخ آن بودند، این بود که جوانان انقلابی در زندگی روزمره مردم و مسائل ومشکلاتشان چه نقشی دارند…