ساخت مجتمع گردشگری برای نشاط و سرگرمی در روستا

آقای نادعلی‌زاده از اقدامات فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته در روستای خرماکلا می‌گوید…