شیوه جدید تبلیغ دین در ساحل

گروه تبلیغی جهادی بقیه‌الله شیوه جدید تبلیغی را برای خود برگزیده است. در کنار تفریگاه های مردم مانند ساحل میروند و به تبلیغ دین می‌پردازند. حجت‌الاسلام پورعلی از گروه تبلیغی بقیه‌الله می‌گوید…