مطالبه‌گری بچه های انقلابی برای کمک به کارگران هفت‌ تپه و هپکو

حاج‌آقای میرزایی، معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد احیای امر به معروف از تجربیات خود در پی‌گیری و مطالبه مشکلات کارگران کشور می‌گوید.