پیاده‌سازی مدل های جدید مطالبه‌گری توسط بچه‌های رشت

معین محمدی از اعضای کانون تفکر زبرالحدید استان گیلان است. این تیم مدل جدیدی از تعامل و مطاله‌گری را در استانشان به نمایش گذاشته‌اند.