ایده زیست محیطی «نذر طبیعت»

احمد بحری با راه اندازی طرح «نذر طبیعت» کمک زیادی به محیط زیست ایران کرد. همان طرحی که باعث شد بسیاری از دوستداران محیط زیست در سراسر ایران نه تنها به حفظ محیط زیست کشورشان کمک کنند بلکه نذر خود را نیز به همین واسطه ادا کنند. او از تجربات خودش می‌گوید: ……